Velkommen hos Nordsjællandsudvalget!


Vi arbejder hårdt på at få de sidste detaljer på plads til foråret 2023. Vi regner med at åbne for tilmeldinger midt i februar. Følg med på Facebook eller her på hjemmesiden.

Godt Nytår

NS logo

Nordsjællandsudvalget ønsker alle et godt nytår. Tak for jeres opbakning i sidste års aktiviteter. Vi glæder os til at se jer igen inden længe. Der er stadig få ledige pladser til vintertræningen (se nedenunder). Gå også med på nytårsskovturen lørdag den 14. januar 2023. Forårssæsonen starter torsdag den 23. marts med tilmelding fra midt i februar. Vi skal afholde udstilling søndag den 23. april – denne gang i Kignæs Hallen i Jægerspris. Vi kommer ikke til at kede os.

PS: Vi har i år valgt ikke at tilbyde indendørs ringtræning i Valhal i Frederikssund. Forklaringen er manglende tilslutning i vinteren 22 og problemer med booking. Hallen er så godt som altid reserveret af andre klubber.

Vel mødt i 2023.
Nordsjællandsudvalget

Vintertræning

I perioden fra efterårstræningen, der slutter torsdag den 13. oktober 2022, til forårstræningen begynder i slutningen af marts, tilbydes vintertræning. Især for hvalpe og unghunde er det lang tid, hvis der ikke sker noget, inden forårssæsonen starter. Træningen er socialisering, lydighed og vedligeholdelsestræning. Ved holdfordelingen vil der blive taget hensyn til hundens alder og kunnen, så vidt det er muligt. Ligeledes tilrettelægger træneren øvelserne derefter.

Der tilmeldes for 3 gange 1. omgang søndagene 6. + 27. november og 11. december 2022, 2. omgang 15. januar og 5. + 26. februar 2023.

Vi vil efter bedste evne vurdere, hvordan hundene fordeles på holdene, for at du og din hund får mest ud af træningen.

Der vil blive oprettet flere hold alt efter tilmeldinger. Foreløbig 2 hold med max. 8 på hvert hold. Når vi har modtaget tilmeldingerne, vil vi melde tilbage, hvilket hold vi tilbyder dig. Vi prøver at tilgodese alle og opretter flere hold hvis nødvendigt. Der vil derfor ikke være ventelister.

Tag varmt tøj på og giv også din lille hund et varmt dækken på, hvis det skulle blive meget koldt. Medbring vand til hunden, evt. kaffe til dig selv og et håndklæde eller måtte til at knæle på.

Du er velkommen til at kontakte Lise Ipsen eller trænerne, Anelise Castenskiold og Helle Fischer.

Hvornår

Vintertræning er delt i 2 omgange med separat tilmelding:

1. omgang inden jul:

 • Søndag den 6. november
 • Søndag den 27. november
 • Søndag den 11. december

2. omgang efter jul:

 • Søndag den 15. januar.
 • Søndag den 5. februar.
 • Søndag den 26. februar.

Hvor

Alle hold træner på træningsområdet Hørup Skovvej 7 i Slangerup (ved speedwaybanen).

Tilmelding

Tilmelding sker via den elektroniske tilmeldingsformular.

Tider

Fra kl. 10:00 til 10:45. Ved evt. flere hold forskydes tiden med 1 time (11:00 – 11:45).

Instruktører

Anelise Castenskiold og Helle Fischer.

Antal hunde

8 pr. hold.

Pris

200 kr. for 3 gange betales til vores bankkonto eller MobilePay 32414.

Retningslinjer på træningspladsen

Vi er blevet mange flere, der har fået hund og ønsker at komme til træning og socialt samvær på træningspladsen i Slangerup. Det er så godt for både for os og hundene, men der skal tages hensyn til, hvordan vi omgås hinanden. Derfor beder Nordsjællandsudvalget om, at vi overholder følgende retningslinjer, når vi er til træning eller andre aktiviteter på pladsen.

Når I kommer skal hundene blive i bilerne, indtil træningen starter. De piber måske lidt i starten, men vænner sig hurtigt til det til glæde for jer, når hunden fremover skal blive i bilen alene. Vi kalder det ”Ro På”. Når træningen er slut, sættes hundene igen i bilerne.

Vi hundeejere skal selvfølgelig kunne hygge os sammen og udveksle erfaringer, og når dette sker sammen med hundene, kan der i et ubemærket øjeblik opstå problemer mellem hundene. Det skal vi undgå.

Familien er velkommen på pladsen, både børn og voksne, og til at følge træningen. Dette skal dog foregå uden for træningsbanen i behørig afstand og uden indblanding eller påkalde sig hundenes opmærksomhed. Der må kun være en hundefører med på banen til træning.

Vi er underlagt DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde. Herunder nævnt i hovedtræk og lidt forkortet.

Inden for alle former for hundetræning og hundesport skal hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt andet. Menneskets ambitioner må aldrig overskride hundens evner. De etiske anbefalinger vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhed skal overholdes både i den daglige træning og håndtering af hunden.

Adfærd

 • Som udgangspunkt skal al omgang med hunden baseres med respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.
 • Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i hvalpestadiet.
 • Ved at motivere hunden, aktivere den hensigtsmæssigt, være konsekvent, vise imødekommende venlighed, tillid og ved at sætte hensigtsmæssige grænser for den unge hund tydeliggøres det sociale samspil og samarbejdsvilje udvikles.
 • Når man har vundet hundens tillid og respekt, er der basis for at fremstå som hundens naturlige leder.
 • Træningen skal tage udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes.

Træning

 • Al vellykket træning bygger på et harmonisk forhold mellem hunden og en venlig og respekteret lederfigur.
 • Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens naturlige adfærd og skal baseres på ”hundevenlige” metoder og teknikker.
 • Hunden skal altid håndteres på en måde, som sikrer, at dens fysiske, adfærds- og sundhedsmæssige behov tilgodeses.
 • Straf og irettesættelse kan ikke benyttes under indlæring og kan derfor aldrig forme en hunds opførsel i positiv retning.
 • Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen altid tilpasses individet, forseelsen og situationen. Den må aldrig være styret af hundeførerens følelsesmæssige tilstand eller mangel på selvkontrol.
 • Det er ikke acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.
 • DKK accepterer ikke, at hunden påføres smerte eller angst under træningen. Enhver form for vold i omgangen med hunde er fuldstændigt uacceptabelt og en overtrædelse af dyreværnsloven.
 • Kravet til hundens tilpasning til forskellige former for aktivitet, miljø osv. må aldrig overskride hundens evner.

Løbske tæver

Løbetiden for en tævehund er en helt normal cyklus. Den kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan dog gøre noget for at forhindre, at det går galt både hjemme og ude. Tævens løbetid varer normalt ca. 3 uger, hvor den er højløbsk på 11. – 14. dagen. Perioden kan være længere og variere, både hvad angår tiden og dens højløbske dage. Løbetiden påvirker både tæven og hanhunden mere eller mindre. Generelt siger man, at en hanhund går på jagt, når dens skarpe lugtesans vejrer løbske tæver. De slår hjernen fra og glemmer alt andet. Det vil sige, at træning er formålsløst, hvis der er løbske tæver i nærheden. Nogle tæver dufter rigtig meget, og nogle hanhunde er enormt meget påvirket.

Hvad gør vi på træningspladsen? I udvalget har vi drøftet dette med vores trænere. Her er holdningen ikke ens, for vi har alle prøvet situationen, hvad enten vi har en tæve- eller hanhund.

Det vil være ærgerligt ikke at kunne komme til træning hele 3 uger i en sæson. Derfor er vi i fællesskab kommet til den konklusion, at løbske tæver er velkommen i løbetiden med undtagelse af den midterste uge minimum fra 8. – 16. dagen.

Dog kan trænerne i den øvrige del af perioden bede hundeejerne om at udgå af træningen, hvis det giver problemer med de andre hundes adfærd, da hundene som nævnt ikke reagerer ens. Det håber vi, at I har fuld forståelse for og respekterer.

Vil I ikke undvære træningen, så lad den højløbske hund blive hjemme og kom og følg med i træningen fra sidelinjen – det kan også være lærerigt, og I kan hygge jer med de øvrige hundeejere.


Find os på Facebook

Facebook

DGK Nordsjælland vil også være med på Facebook og har defor oprettet en Facebook-gruppe. Gruppen er for alle. Man behøver ikke være medlem af DGK eller komme i klubben, men blot være interesseret i, hvad der rører sig i DGK Nordsjælland.

Gruppen er oprettet med det formål at give alle med tilknytning til DGK Nordsjælland mulighed for at følge med i og selv give informationer om aktiviteter i gravhunderegi. Ligger du inde med nogle gode billeder, har du nogle ideer eller spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage. Lad os vise hinanden, hvorfor vi elsker vores gravbasser så uendelig højt.

Gruppen administreres af medlemmer i udvalget og vi har formuleret et enkelt, men vigtigt regelsæt for denne gruppe.

 • I dette forum er alle ligeværdige medlemmer
 • Vis respekt og vær høflig, når du skriver her
 • Administratorer forbeholder sig ret til at slette indlæg af stødende karakter, nedsættende kommentarer, skældsord og lignende.

Vi findes her eller gå på Facebook og søg på “DGK Nordsjælland”.

Feedback
Kommentar til denne side?
Hvis du har en kommentar til denne side, ris eller ros eller ikke fandt hvad du forventede så lad os høre, så vi kan gøre det bedre næste gang du kommer forbi.

Dit navn:
Din E-mail: