Velkommen hos Nordsjællandsudvalget!

Vintertræning

Så skulle vi have hele vinterprogrammet på plads: Der er kommet et ekstra vinter lydighedshold, men nu er der fyldt op og venteliste. Vi har også datoer på plads til indedørs ringtræning i Valhala. Og så skal vi jo ikke glemme en vintertur.

Planen for foråret 2022 er ved at tage form: Starten på forårssæsonen er planlagt til den 24. marts for lydighedshold og den 12. marts for sporinstruktion. Vi forventer at åbne for tilmelding i starten af februar.

Godt nytår.

#DetBliverGodtIgen

Vinterlydighed

Der er lang tid til forårssæsonen starter i slutningen af marts 2022. Derfor tilbyder vi igen vintertræning, 3 gange hver anden søndag inden jul og 3 gange efter jul med seperat tilmelding til hver omgang. Træningen er socialisering og lydighed.

Ved tilmeldinger til mere end 1 hold på 8 hunde, vil der blive oprettet 2 hold. Hundene vil da blive fordelt efter alder. De ældste på hold 1 med start kl. 10.00 og de mindste hvalpe på hold 2 kl. 11.00. Hvis det bliver meget koldt, så giv din hund et varmt dækken på. Det er især vigtigt for de små hvalpe. Som vores træner sagde sidste vinter: Klip ærmet af din bedste sweater.

Hvor

træningsområdet Hørup Skovvej 7 i Slangerup (Fritidsområdet ved speedwaybanen).

Hvornår

Vintertræning er delt i 2 omgange med separat tilmelding:

1. omgang inden jul:

 • Søndag den 7. november
 • Søndag den 21. november
 • Søndag den 5. december

2. omgang efter jul: Alle hold fyldt op - venteliste.

 • Søndag den 23. januar - fra kl. 10:00.
 • Søndag den 20. februar - først fra kl. 12:00.
 • Søndag den 6. marts - først fra kl. 12:00.

Tider og træner

Til anden omgang er der 4 hold: De 2 ældste hold er i første time og de to yngste hold i anden time. Alle tilmeldte får en meddelelse om hold og mødetid.

Trænere Anelise Castenskiold og Helle Fischer.

Pris

150,00 kr. pr. hund for hver træningsomgang (3 gange).

Tilmelding

Tilmelding sker via den elektroniske tilmeldingsformular.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Lise Ipsen eller træner Anelise Castenskiold for mere information.

Ringtræning vinter 2022

Helle Fischer står for ringtræning.

Vi begynder med at varme vores hunde op.

Derefter går vi i gang med at træne hundene med forskellige øvelser, som vil variere fra gang til gang. Gå pænt, stå, hilse på, stå på bord, vise tænder er vigtige øvelser for en udstillingshund.

Hundene kommer på bordet ind imellem ringøvelserne med hjælp fra et udvalgsmedlem. Vi vil hjælpe jer til at blive godt klædt på til de kommende udstillinger.

Alle kan være med, såvel nye som ”gamle” garvede udstillere. Desuden er ringtræning også en god måde at socialisere hunden på. Husk en udstillingsline, masser af godbidder og godt humør. Luft jeres hund udenfor, inden I går ind i hallen.

Vi glæder os til at se jer.

Hvornår

3 søndage, alle gange fra kl. 10:00 til 11:00:

 • Søndag den 30. januar
 • Søndag den 6. februar
 • Søndag den 27. februar

Hvor

Vi træner indendørs i Valhal, Kaløvej 26, Frederikssund.

Pris

Ringtræning koster 35,00 kr. pr. hund pr. gang (MobilePay 32414). Træningen er kun for gravhunde.

Tilmelding

Der er ingen tilmelding. I skal blot møde op, før træningen starter. Vi håber selvfølgelig, at der kommer så mange hunde, at det giver mening for både hundene og ejerne.

Vintertur for to- og firebenede i Hornbæk

Hornbæk

Så er det på med vandreskoene! Lørdag d. 12. februar vil Henrik og Kirsten Sallerup føre an på en skøn og varierende tur i Hornbæk plantage og på Hornbæk strand. Turen starter og ender ved en shelterplads med åbent bål, hvor der kan hygges og varmes op efter turen. Medbring gerne din egen kaffe/te, som kan nydes ved bålet eller undervejs. Og mon ikke der bliver sørget for noget godt til kaffen.

Turen er ca. 5 km lang og varer ca. 2 timer, der vil blive holdt en lille pause undervejs. For dem som hellere vil på en kortere tur, ca. halvt så lang, er der også mulighed for det.

Deltagelse er gratis og du behøver ikke at tilmelde dig. Velkommen!

Hvornår

Lørdag den 12. februar, kl. 10:00.

Hvor

Vi mødes på P-pladsen på Sandagerhusvej i Hornbæk. Denne ligger i Hornbæk plantage, ca. 200 m syd for Nordre Strandvej og ca. 1500 m nord for Saunte Station.

Løbske tæver

Løbetiden for en tævehund er en helt normal cyklus. Den kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan dog gøre noget for at forhindre, at det går galt både hjemme og ude. Tævens løbetid varer normalt ca. 3 uger, hvor den er højløbsk på 11. – 14. dagen. Perioden kan være længere og variere, både hvad angår tiden og dens højløbske dage. Løbetiden påvirker både tæven og hanhunden mere eller mindre. Generelt siger man, at en hanhund går på jagt, når dens skarpe lugtesans vejrer løbske tæver. De slår hjernen fra og glemmer alt andet. Det vil sige, at træning er formålsløst, hvis der er løbske tæver i nærheden. Nogle tæver dufter rigtig meget, og nogle hanhunde er enormt meget påvirket.

Hvad gør vi på træningspladsen?

I udvalget har vi drøftet dette med vores trænere. Her er holdningen ikke ens, for vi har alle prøvet situationen, hvad enten vi har en tæve- eller hanhund.

Det vil være ærgerligt ikke at kunne komme til træning hele 3 uger i en sæson. Derfor er vi i fællesskab kommet til den konklusion, at løbske tæver er velkommen i løbetiden med undtagelse af den midterste uge minimum fra 8. – 16. dagen.

Dog kan trænerne i den øvrige del af perioden bede hundeejerne om at udgå af træningen, hvis det giver problemer med de andre hundes adfærd, da hundene som nævnt ikke reagerer ens. Det håber vi, at I har fuld forståelse for og respekterer.

Vil I ikke undvære træningen, så lad den højløbske hund blive hjemme og kom og følg med i træningen fra sidelinjen – det kan også være lærerigt, og I kan hygge jer med de øvrige hundeejere.

Retningslinjer på træningspladsen

Vi er blevet mange flere, der har fået hund og ønsker at komme til træning og socialt samvær på træningspladsen i Slangerup. Det er så godt for både for os og hundene, men der skal tages hensyn til, hvordan vi omgås hinanden. Derfor beder Nordsjællandsudvalget om, at vi overholder følgende retningslinjer, når vi er til træning eller andre aktiviteter på pladsen.

Når I kommer skal hundene blive i bilerne, indtil træningen starter. De piber måske lidt i starten, men vænner sig hurtigt til det til glæde for jer, når hunden fremover skal blive i bilen alene. Vi kalder det ”Ro På”. Når træningen er slut, sættes hundene igen i bilerne.

Vi hundeejere skal selvfølgelig kunne hygge os sammen og udveksle erfaringer, og når dette sker sammen med hundene, kan der i et ubemærket øjeblik opstå problemer mellem hundene. Det skal vi undgå.

Familien er velkommen på pladsen, både børn og voksne, og til at følge træningen. Dette skal dog foregå uden for træningsbanen i behørig afstand og uden indblanding eller påkalde sig hundenes opmærksomhed. Der må kun være en hundefører med på banen til træning.

Vi er underlagt DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde. Herunder nævnt i hovedtræk og lidt forkortet.

Inden for alle former for hundetræning og hundesport skal hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt andet. Menneskets ambitioner må aldrig overskride hundens evner. De etiske anbefalinger vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhed skal overholdes både i den daglige træning og håndtering af hunden.

Adfærd

 • Som udgangspunkt skal al omgang med hunden baseres med respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.
 • Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i hvalpestadiet.
 • Ved at motivere hunden, aktivere den hensigtsmæssigt, være konsekvent, vise imødekommende venlighed, tillid og ved at sætte hensigtsmæssige grænser for den unge hund tydeliggøres det sociale samspil og samarbejdsvilje udvikles.
 • Når man har vundet hundens tillid og respekt, er der basis for at fremstå som hundens naturlige leder.
 • Træningen skal tage udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes.

Træning

 • Al vellykket træning bygger på et harmonisk forhold mellem hunden og en venlig og respekteret lederfigur.
 • Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens naturlige adfærd og skal baseres på ”hundevenlige” metoder og teknikker.
 • Hunden skal altid håndteres på en måde, som sikrer, at dens fysiske, adfærds- og sundhedsmæssige behov tilgodeses.
 • Straf og irettesættelse kan ikke benyttes under indlæring og kan derfor aldrig forme en hunds opførsel i positiv retning.
 • Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen altid tilpasses individet, forseelsen og situationen. Den må aldrig være styret af hundeførerens følelsesmæssige tilstand eller mangel på selvkontrol.
 • Det er ikke acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.
 • DKK accepterer ikke, at hunden påføres smerte eller angst under træningen. Enhver form for vold i omgangen med hunde er fuldstændigt uacceptabelt og en overtrædelse af dyreværnsloven.
 • Kravet til hundens tilpasning til forskellige former for aktivitet, miljø osv. må aldrig overskride hundens evner.

Håndtering af sygdom og symptomer

COVID-19

Dansk Gravhundeklub har på anbefaling af Dansk Kennel Klub udarbejdet Håndtering af sygdom og symptomer. I store træk handler det om, at hvis man er smittet med COVID-19 skal det meldes til den ansvarlige for aktiviteten og formanden i udvalget.

COVID-19-ansvarlig-kæden: Ansvarlig for aktiviteten i udvalget -> formanden i arbejdsudvalget -> formanden for klubben.

Formand i Nordsjællandsudvalget: Lise Ipsen.

Formand i Dansk Gravhundeklub: Tove Baukjær, tlf. 22 15 82 77 eller email.

Er man smittet anbefales det at tage kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden tlf. 32 32 05 11 (tast 2).

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I Nordsjællandsudvalget laves lister over deltagere på aktivitetshold med navne og telefonnumre.


Find os på Facebook

Facebook

DGK Nordsjælland vil også være med på Facebook og har defor oprettet en Facebook-gruppe. Gruppen er for alle. Man behøver ikke være medlem af DGK eller komme i klubben, men blot være interesseret i, hvad der rører sig i DGK Nordsjælland.

Gruppen er oprettet med det formål at give alle med tilknytning til DGK Nordsjælland mulighed for at følge med i og selv give informationer om aktiviteter i gravhunderegi. Ligger du inde med nogle gode billeder, har du nogle ideer eller spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage. Lad os vise hinanden, hvorfor vi elsker vores gravbasser så uendelig højt.

Gruppen administreres af medlemmer i udvalget og vi har formuleret et enkelt, men vigtigt regelsæt for denne gruppe.

 • I dette forum er alle ligeværdige medlemmer
 • Vis respekt og vær høflig, når du skriver her
 • Administratorer forbeholder sig ret til at slette indlæg af stødende karakter, nedsættende kommentarer, skældsord og lignende.

Vi findes her eller gå på Facebook og søg på “DGK Nordsjælland”.

Feedback
Kommentar til denne side?
Hvis du har en kommentar til denne side, ris eller ros eller ikke fandt hvad du forventede så lad os høre, så vi kan gøre det bedre næste gang du kommer forbi.

Dit navn:
Din E-mail: